• TUMENCA KHERE (v preklade "S vami doma").

     • TUMENCA KHERE  - vysielaný vzdelávaco-zábavný program pre žiakov základnej školy.

      Žiaci a pedagógovia môžu využiť archív Slovenskej televízie (www.rtvs.sk<http://www.rtvs.sk>), kde sa nachádzajú skoršie vydania tejto relácie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15830/226660 

      Na jej príprave sa podieľali aj pracovníci Štátneho pedagogického ústavu. Relácia je premiérovaná vždy vo štvrtok popoludní približne o 15-tejhodine  v Slovenskej televízii na Dvojke.

    • Konzultačné hodiny
     • Konzultačné hodiny

     • Vážení rodičia,

      školská špeciálna pedagogička a školská psychologička sú od 1.6.2020 pre vás v škole opäť k dispozícii počas konzultačných hodín od 8:00 do 13:00 od pondelka do piatku → po dohovore buď telefonicky na 033/32 36 866 alebo e-mailom na psycholog.zsgorkeho@gmail.com.

      Mgr. Monika Majková – školská špeciálna pedagogička

      Mgr. Alexandra Dömötörová – školská psychologička

     • Záujem o stravovanie od 1.6.2020

     • Oznamujeme Vám, že od pondelka 1.6. bude možnosť stravovania žiakov podľa nasledovných pravidiel:

      Všetci žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne (doma) alebo v škole (a nepôjdu do ŠKD) si môžu objednať suchý obed (balíček). Žiakovi, ktorý bude na vyučovaní ho odovzdá poverený pracovník.

      Žiakovi, ktorý sa vzdeláva doma a má záujem o stravu, príde pre suchý obed zákonný zástupca vo vyhradenom čase do výdajného okienka v ZŠ.

      Všetci žiaci, ktorí po vyučovaní pôjdu do ŠKD budú mať uvarený teplý obed v školskej jedáni.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby najneskôr do štvrtka 28.5. 2020 do 14:00 hod. telefonicky oznámili vedúcej ŠJ záujem o stravu a zaplatili poplatok.

      telefón: 033/32 36 865 - vedúca ŠJ

     • Záväzný záujem o MŠ, ZŠ od 1. júna - dotazník pre rodičov

     • Prosíme Vás, aby ste vyplnený dotazník oskenovali (odfotili) a do štvrtka poslali na mail triednej učiteľke. Kto nemá túto možnosť, bude postupovať podľa ďalších pokynov triedneho učiteľa. Ďakujeme.

     • ZÁPIS NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ

     • V dôsledku situácie so šíriacim sa koronavírusom budú prebiehať zápisy do MŠ pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava v dvoch formách. Prvou formou je vyplnenie online prihlášky na webovej stránke školy a druhou formou (osobnou) je, že zákonný zástupca dieťaťa príde na zápis osobne bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Pre online formu bude zápis spustený od 30.4. do 31.5. 2020 a pre osobnú formu je dátum zápisu od 25.5. do 28.5. 2020. V pondelok a utorok 25. a 26.5. od 12:00h do 15:00h, v stredu  a štvrtok 27. a 28.5.  od 9:00 do 12:00h

      Kompletné informácie tu:

      zapis_do_MS_2020_(1).docx

      Čestné prehlásenie rodiča

      Cestne_vyhlasenie__MS_rodica_(1)_(1).docx

      žiadosť na vytlačenie

      Ziadost_na_predprim____rne_vzdel____vanie_2020_na_vytlacenie(1).doc​​​​​​​

    • Zážitkovník
     • Zážitkovník

     • Milí rodičia,

       

      posielam vám, myslím si užitočný a zároveň motivačný tip na darček pre vaše deti, ako odmeniť príp. podporiť ich snaženie a vynaloženú námahu v rámci domáceho vzdelávania. Mohol by byť aj milou pozornosťou k blížiacemu sa Dňu detí.  Tak čo vy na to? J

       

      Stačí kliknúť na tento odkaz:

      https://izipizi.sk/zazitkovnik/

       

      S pozdravom Mgr. Majková Monika, školská špeciálna pedagogička

     • Deň Zeme

     • Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

      Pri príležitosti Dňa Zeme sme so žiakmi aspoň na diaľku preberali problémy, ktoré naša planéta má. Problémov je veľmi veľa, my sme sa sústredili na tému recyklácie odpadu a tomu málu, čo môžeme urobiť pre seba a svoje okolie z domova. Okrem teoretickej časti, vypracovávaní pracovných listov, žiaci posielali fotky zo svojich domov, záhrad a garáží. Pomôcť sa dá rôznymi spôsobmi a každý z nás si hľadá svoju vlastnú cestu, ktorá pomôže a ktorá bude najmä inšpirovať.

    • Odporúčania pre rodičov detí s ADHD
     • Odporúčania pre rodičov detí s ADHD

     • Odporúčania pre rodičov detí s ADHD alebo Ako si pomôcť hrou a urobiť z nej terapeutický nástroj pre vaše dieťa s ADHD aj doma.

      odporucania_pre_rodicov_deti_s_ADHD.pdf

      V článku sa dozviete ako pomocou hier a hrových aktivít môžete aj doma pomôcť vášmu dieťaťu rozvíjať sociálne a rozumové zručnosti, upokojiť vypäté situácie, úzkostné prejavy, či nervozitu, ale aj pomôcť vášmu dieťaťu posilňovať vlastné sebahodnotenie.

     • Hýb sa doma

     • Milí žiaci a žiačky, aby ste len nesedeli pri počítačoch, tak vyskúšajte https://www.hybsadoma.sk/ 

      Ako sa vám darí, napíšte svojim vyučujúcim telesnej a športovej výchovy. 

    • Pinf Hry – didaktická pomôcka a HRA
     • Pinf Hry – didaktická pomôcka a HRA

     • HRA, ktorú odporúčame pre žiakov prvého aj druhé ročníka a určite aj pre našich predškolákov.

      S Pinf Hrami sa môžete učiť čítanie, písanie, rozoznávanie farieb, rozvíjať jemnú motoriku, logické uvažovanieprecvičiť si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti. Je to výborný vzdelávací nástroj pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

      Od bežných hier sa líšia tým, že obsahujú jednoduché grafické rozhranie, dajú sa ovládať myšou aj dotykom, a predovšetkým neobsahujú rozptyľujúce animácie a reklamy.

      Bežne môžu domácnosti využívať zadarmo iba obmedzenú verziu Pinf Hier (9 hier, bez prispôsobení, vylepšení a aktualizácií) a plná verzia (26+ hier, vylepšenia, aktualizácie, prispôsobenie) stojí 2 € mesačne, bez viazanosti.

      V reakcii na aktuálnu situáciu (COVID-19) sa však autori rozhodli vzdelávacie hry sprístupniť v plnej verzii pre všetkých počas epidémie úplne bezplatne. Stačí po inštalácií zvoliť typ licencie pre DOMÁCNOSŤ.

      AKO POSTUPOVAŤ:

      Hru si môžete stiahnuť na https://www.pinfhry.sk/stiahnut/

      Vľavo v zelenom rámiku zakliknete  „Stiahnuť a nainštalovať Pinf hry“.

      Prevedie vás to na https://www.microsoft.com/sk-sk/p/pinf-hry-launcher/9nblggh4rxvd?activetab=pivot:overviewtab

      Na pravo zakliknete „ZADARMO získať“ A už sťahujete aplikáciu, ktorá je vhodná pre PC aj pre mobilné zariadenie.

      Taktiež si môžete na bezplatne vytlačiť pracovné listy k Pinf Hrám.

      Sú to hravé listy zamerané na abecedu, písmená, farby, matematiku, hodiny, precvičovanie si slovnej zásoby a ďalšie zručnosti či vedomosti.

      Môžete si ich bezplatne vytlačiť na https://www.hravelisty.sk/pracovne-listy/

      Nebojte sa pri domácom vyučovaní použiť aj HRU, vaše deti to určite ocenia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie