• Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme Vám, že v deň konania Testovania 5, t.j. 20.11.2019, bude

      z organizačných dôvodov RIADITEĽSKĚ VOĽNO pre žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka.

      Stravníci majú obedy odhlásené.

     • TESTOVANIE 5

     • Dňa 20.11.2019 (streda) bude celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z MAT a SJL. Podrobné informácie nájdete na stránke www.nucem.sk a v žiackej knižke.

     • ZBER PAPIERA

     • Dňa 30.9. začína zber papiera. Kartón neberieme. 

      Papier môžete odovzdať do kontajnera od 7:30 - 8:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.

      Koniec zberu je 11.10.2019. Súťažíme o najaktívnejšiu triedu aj jednotlivcov.

      ZAPOJTE SA a VYHRAJTE !

     • Európsky deň jazykov

     • LingvaFest Bratislava a Ulička jazykov v Trnave

     • Budúcnosť INAK pozýva...

     • V spolupráci s Nadáciou Pontis otvárame mimoškolský klub Budúcnosť INAK pre žiakov 6. a 7. ročníka priamo na našej škole.

      O čo ide?

      Budúcnosť INAK je 3-ročný program, v rámci ktorého zažiješ kopec zábavy, spoznáš skvelých ľudí a navyše sa naučíš kopu nových vecí, napríklad ako využívať digitálne technológie naplno či ako pretvoriť nápad na skutočnosť spôsobom, ktorý ťa bude baviť.

      S pomocou zaujímavých ľudí budeš v tíme pracovať na vlastnom nápade a okrem toho získaš veľa zaujímavých výhod:

      • Krásne priestory klubu prístupné vždy po škole až do večerných hodín
      • Technologické vybavenie, prístup k počítačom – vlastný počítač v centre. Ten si po úspešnom ukončení programu budeš môcť ponechať a poputuje s Tebou na strednú školu.
      • Výlety a zážitkové aktivity vo firmách ako Aeromobil, Pixel Federation, Google či dokonca návšteva prezidentského paláca. Navyše návštevy zaujímavých ľudí v centre, ktorí Ti ukážu napríklad ako funguje VR, či ako sa pripravuje misia na Mars v NASA.
      • 2krát do týždňa pravidelný program, počas ktorého sa naučíš ako programovať, natáčať videá, dobre prezentovať či spolupracovať s inými.
      • Občerstvenie
      • Partia super ľudí a priateľov
      • Možnosť zúčastniť sa na letných táboroch, štipendiách
      • Pomoc s prihláškami na stredné školy a domácimi úlohami
      • Nové skúsenosti s IT a digitálnymi technológiami

      Čo robiť, ak sa chceš zapojiť?

      1. Príď sa do klubu pozrieť počas októbra, kedy je centrum otvorené pre každého. Kalendár bude vyvesený na dverách budovy  v oranžovom pavilóne ZŠ.
      2. Vyplň prihlasovací dotazník online alebo priamo u svojej triednej učiteľky.

       

      V novembri spúšťame program Budúcnosť INAK pre 25 účastníkov, ktorí budú mať prístup do klubu v poobedných hodinách od pondelka do štvrtku (14:00-18:00) a dva krát do týždňa cielený program s mentormi a koordinátorom (utorok a štvrtok).

       

      Tešíme sa na TEBA

     • ZRPŠ

     • Pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá bude v utorok 24.9.2019

      o 16:30 hod. Po nej budú nasledovať triedne schôdze.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Milí žiaci a žiačky,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa  

      2. septembra  2019 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého dňa bude trvať do 8,45 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami v novom školskom roku.

                                                                                                                                Učitelia

       

     • Oznam pre rodičov

     •  

      Vážení rodičia,

       

      rozdali sme vašim deťom zápisné lístky na stravu, na školský rok 2019/2020.

       V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) „Zápisný  lístok stravníka“ .

       

      Zápisný lístok prosíme vrátiť vedúcej ŠJ do 20. 8.2019


      Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku 2019/2020, pre ŠJ pri ZŠ s MŠ Ul.M.Gorkého 21, Trnava, a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka a zaplatenej stravy, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku 2019/2020.


      Pre zápisný lístok s individuálnym zabezpečením  diétnej stravy kontaktujte prosím vedúcu ŠJ – p. Brezinovú

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie