• VODA - VECI - LÁSKA

    • Inkluzívny program s prvkami komunitného umenia

      

     Miesto konania programu: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

     Autor/i: aktivisti občianskeho združenia Prevencia AD a žiaci a žiačky ZŠ Maxima Gorkého 21, Trnava

     Kurátorka: M. Guillaume

     Koordinátorka spolupráce v ZŠ: Mgr. Jana Pavlovčíková

     Aktivisti a odborníci občianskeho združenia Prevencia AD Vám predstavuje projekt Voda – veci - láska, ktorý reaguje na problémy spolužitia ľudí rôznych národností, etník a kultúr na Slovensku. Projekt sa orientuje predovšetkým na podporu komunikácie a tvorivosti príslušníkov národnostných a etnických menšín.

     Vo vizuálnom umení posledných tridsať rokov mohutnie potreba umenie angažovať, vložiť ho do služieb spoločnosti a podporiť tak jej rozvoj a napredovanie. Dan Graham americký umelec, spisovateľ a kurátor tvrdí, že všetci umelci snívajú o tom, že dokážu urobiť niečo viac spoločenské a viac kolaboratívne (spolupracujúce) a viac skutočné ako je umenie. Jedným z aspektov angažovaného umenia je aj podpora socializácie a komunikácie v spoločenstvách, ktoré sa vzájomne odcudzujú, prípadne patria medzi spoločenstvá marginalizované. Umelecké výstupy zvyčajne používajú nástroje podporujúce kreatívnu prácu, uskutočňujú sa workshopy s cieľom zapojiť cieľové skupiny, aby sa v procese poznávali navzájom a aby sa zlepšila ich komunikácia. V niektorých prípadoch je výsledok i spoločný umelecký produkt, inokedy je výsledkom samotný proces spolupráce komunity.

     Inkluzívny program s ekologickým podtónom Voda – veci – láska bol realizovaný skupinou sociálnych psychológov, pedagógov a hosťujúcich umelcov, s cieľom sociálnej participácie a posilnenia marginalizovanej komunity Rómov a ďalších menšín na Základnej škole s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21,  v meste Trnava. Vo vybranej triede bol realizovaný interaktívny program, ktorý prepájal vzdelávanie, komunikáciu a kreatívnu prácu zapojením literárneho, výtvarného a hudobného umenia. Na vyššie uvedené témy žiaci reagovali tak, že pracovali s výňatkami veršov viacerých literárnych útvarov historických i súčasných, slovenských i medzinárodných, ktoré v skupinách kreatívne interpretovali a dotvorili. Cizelovaním si potom vybrali „hlavnú tému“ na ktorú reagovali výtvarným spracovaním - konceptuálnou vizuálnou poéziou alebo graffiti textom.

      

      

     Realizované s finančnou podporou

     Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie