• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • ZRPŠ

      Pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá bude v utorok 24.9.2019

      o 16:30 hod. Po nej budú nasledovať triedne schôdze.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020

      Milí žiaci a žiačky,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa

      2. septembra 2019 (pondelok).

      Stretneme sa o 8,00 v triedach. Program prvého dňa bude trvať do 8,45 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami v novom školskom roku.

      Učitelia

     • Oznam pre rodičov

      Vážení rodičia,

      rozdali sme vašim deťom zápisné lístky na stravu, na školský rok 2019/2020.

      V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) „Zápisný lístok stravníka“ .

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • {#1508} 4
   • EduPage
   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 15. 9. 2019
  • Fotogaléria

   • Prímestský tábor
   • MATAJA
   • Tretiaci na výlete v Bojnej
   • Recitujeme
   • Maľovaný svet Rómov
   • Źivot včiel
   • Beseda s políciou
   • Deň finančnej gramotnosti
   • prváci na výlete
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie