• Dnes je
  Sobota 24. 7. 2021
  • jún 2021
    • 25
    • Pi
    • 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
    • 25. 6.
     1-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 28
    • Po
    • Skrátené vyučovanie
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
    • 28. 6.
     5-6
    • Vyučovacie voľno
    • 28
    • Po
    • 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
    • 28.-29. 6.
     1-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 28
    • Po
    • Skrátené vyučovanie
     5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
    • 28.-29. 6.
     5-6
    • Vyučovacie voľno
    • 28
    • Po
    • 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
    • 28.-29. 6.
     1-4
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 29
    • Ut
    • Skrátené vyučovanie
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
    • 29. 6.
     5
    • Vyučovacie voľno
    • 30
    • St
    • Slávnostné ukončenie školského roka
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
    • 30. 6.
     1
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 30
    • St
    • Skrátené vyučovanie
     1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
    • 30. 6.
     2-5
    • Vyučovacie voľno
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Bc. Jana Lopatková tel.033/3236870 e-mail: msgorkeho@ms.trnava.sk ved. ŠJ: Jana Brezinová tel. 033/3236865 e-mail: jana.brezinova@zsmg.trnava.sk
  • Prihlásenie