• 0. ročník
   • 0. ročníkTriedny učiteľ Kamila Lachká0. ročník
   • MŠ1
   • MŠ1Triedny učiteľ Tatiana Vrždiaková
   • 1.A
   • 1.ATriedny učiteľ Gabriela Reyová1.A
   • 1.B
   • 1.BTriedny učiteľ Jana Hrčková1.B
   • 1.C
   • 1.CTriedny učiteľ Monika Valentínová1.C
   • 1.D
   • 1.DTriedny učiteľ Marianna Fedorová1.D
   • 2.A
   • 2.ATriedny učiteľ Iveta Krchňáková2.A
   • 2.B
   • 2.BTriedny učiteľ Milota Vincová2.B
   • 2.C
   • 2.CTriedny učiteľ Lucia Klátiková2.C
   • 3.A
   • 3.ATriedny učiteľ Martina Holešťáková3.A
   • 3.B
   • 3.BTriedny učiteľ Michaela Vráblová3.B
   • 4.A
   • 4.ATriedny učiteľ Gabriela Sabová4.A
   • 4.B
   • 4.BTriedny učiteľ Lenka Krišicová4.B
   • 4.C
   • 4.CTriedny učiteľ Karin Kulková4.C
   • 5.A
   • 5.ATriedny učiteľ Bibiana Gaburová5.A
   • 5.B
   • 5.BTriedny učiteľ Michaela Varinská5.B
   • 6.A
   • 6.ATriedny učiteľ Tatiana Ďurovská6.A
   • 6.B
   • 6.BTriedny učiteľ Lenka Žáková6.B
   • 7.A
   • 7.ATriedny učiteľ Anna Bartošová7.A
   • 7.B
   • 7.BTriedny učiteľ Mária Gažovičová7.B
   • 8.A
   • 8.ATriedny učiteľ Miloš Miklovič8.A
   • 8.B
   • 8.BTriedny učiteľ Anna Lišková8.B
   • 9.A
   • 9.ATriedny učiteľ Petronela Gáborová9.A
   • 9.B
   • 9.BTriedny učiteľ Monika Veselská9.B
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
    • info@zsmg.trnava.sk
    • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
    • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
    • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
    • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
   • Prihlásenie