• Mgr. Anna Bartošová
   • Mgr. Anna BartošováUčiteľka II. stupeň
    Triedna učiteľka: 7.A
   • PaedDr. Anna Bartošová
   • PaedDr. Anna Bartošovákatechétka
   • Mgr. Stanislava Belanová
   • Mgr. Stanislava BelanováUčiteľka II. stupeň
   • Gabriela Belanská
   • Gabriela BelanskáVychovávateľka
   • Ing. Zuzana Biháryová
   • Ing. Zuzana BiháryováUčiteľka II. stupeň
   • Ing. Zuzana Biháryová
   • Ing. Zuzana Biháryovápedagogická asistentka SZP
   • PaedDr. Tatiana Ďurovská
   • PaedDr. Tatiana ĎurovskáUčiteľka II. stupeň
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Marianna Fedorová
   • Mgr. Marianna FedorováUčiteľka I. stupeň
    Triedna učiteľka: 1.D
   • Mgr. Petronela Gáborová
   • Mgr. Petronela GáborováUčiteľka II. stupeň
    Triedna učiteľka: 9.A
   • Mgr. Bibiana Gaburová
   • Mgr. Bibiana GaburováUčiteľka II. stupeň
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Ing. Viera Gáliková
   • Ing. Viera Gálikovápedagogická asistentka NP PoP
   • Mgr. Mária Gažovičová
   • Mgr. Mária GažovičováUčiteľka II. stupeň
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Bc. Martina Hodulíková
   • Bc. Martina Hodulíkovápedagogická asistentka ZZ
   • Mgr. Martina Holešťáková
   • Mgr. Martina HolešťákováUčiteľka I. stupeň
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Jana Hrčková
   • Mgr. Jana HrčkováUčiteľka I. stupeň
    Triedna učiteľka: 1.B
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie