• EKO súťaže

    •          2019/2020

     Súťaž Envirotázniky – čakáme na spustenie súťaže a registráciu žiakov do online prostredia súťaže o životnom prostredí. Každoročne sa zapájajú hlavne žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí v rámci predmetu Biológia riešia niekoľko zaujímavých a podnetných otázok v tematických celkoch Ekológia a Životné prostredie. Akonáhle príde k spusteniu registrácie žiakov, budeme vás informovať správou cez Edupage. Môžete sledovať https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/sutaze/envirotazniky/ a http://www.envirotazniky.sk/ . Kontaktná osoba: PaedDr. Ďurovská

     Súťaž Zelený svet - žiaci druhého stupňa sa v rámci predmetu Biológia zapoja do umeleckej súťaže o životnom prostredí. Tohtoročná téma znie: „Je to v mojich rukách“. Žiaci literárnou tvorbou vyjadria svoj postoj formou rozprávania alebo opisu k súčasnému stavu životného prostredia. Súťaž nie je ovplyvnená karanténnym opatrením. Žiaci tvoria doma a v prípade potreby sa môžu obrátiť na pani učiteľky PaedDr. Ďurovskú a Mgr. Žákovú. Literárne dielka treba odovzdať do konca apríla pani učiteľkám osobne v škole, no v prípade trvania karantény ich treba odoslať v elektronickej podobe po konzultácii s pani učiteľkami formou Edupage.

     Súťaž Mladý zdravotník – každoročne sa zapájame so žiakmi 7. – 9. ročníka do zdravotníckej súťaže organizovanej Spolkom Červeného kríža. V tomto školskom roku ešte nebola súťaž vyhlásená a s najväčšou pravdepodobnosťou bude z dôvodu karanténnych opatrení presunutá ku koncu školského roka. Žiaci, ktorí mali záujem o zapojenie sa do nej, komunikujú s p. učiteľkou Mgr. Žákovou alebo PaedDr. Ďurovskou.

     Recyklohry – inak povedané aj súťaž v zbere použitých bateriek naďalej trvá. Prosíme rodičov a žiakov školy, aj keď ste doma, určite produkujete odpad vo forme použitých „tuškových bateriek“. Pokým sa nevrátime všetci do školy, prosím, odložte si ich na miesto, kde vám za ten čas nebudú prekážať. Pomôžme životnému prostrediu aj takouto malou pomocou. Následne ich odovzdáte pani učiteľkám Mgr. Žákovej alebo PaedDr. Ďurovskej.

      Počas záujmových útvarov Mladý prírodovedec a Prírodovedný krúžok sme realizovali množstvo zaujímavých aktivít. Pripravovali sme si napríklad hojivý zázrak na pery z včelieho vosku a olivového oleja. Pestovali sme plesne hermeticky uzavreté v Petriho miske. Skúmali sme obyvateľov senného nálevu. Pestovali sme semiačka fazule v rôznych životných podmienkach a zisťovali, ktoré faktory im vyhovujú a ktoré nie. Vyrobili sme pre vtáčiky búdky a chodili ich prikrmovať nielen v nepriaznivom zimnom období.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie