• História školy

    • História

     Spoločnú históriu terajšej školy píšeme len veľmi krátko – od 01.01.2006.
     Škola vznikla splynutím dvoch predtým existujúcich škôl Základnej školy na Gorkého ulici a Základnej školy na Limbovej ulici. Dostala názov Základná škola na Ulici Maxima Gorkého so sídlom na Gorkého 21 v Trnave.

     Budova školy na ulici Gorkého bola postavená v 60- tych rokoch a školský rok v nej prvýkrát otvorili v roku 1960/61. Ako sa zmieňuje školská kronika, budova bola postavená na mieste bývalého trhoviska pre dobytok. Jej výstavba trvala pomerne dlho. Stavala sa totiž ako nový, vývojový, pavilónový typ školy. Priestory školy sú určené pre 24 kmeňových tried. Okrem toho sa v priestoroch školy nachádzajú odborné učebne. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa ukázalo, že potrebuje generálnu rekonštrukciu a tak v priebehu rokov 1994 – 1999 boli postupne realizované rekonštrukčné práce na obnove jednotlivých pavilónov.

     Niekoľko rokov sa vyučovalo aj v budove na Limbovej. Budova školy na ulici Limbová je o niekoľko rokov mladšia. Prvýkrát v nej školský rok otvorili v školskom roku 1985/86. V budove je 32 kmeňových tried a niekoľko odborných učební. K areálu školy patrí rozsiahli športový komplex, často využívaný na športové podujatia, súťaže, samozrejme telovýchovné aktivity.

     Od školského roka 2011/2012 sídli škola už len v jednej budove na Gorkého ulici. Budova na Limbovej už škole nepatrí.

     1.2.2018 bola základná škola zlúčená s MŠ Limbová 4 a MŠ Jiráskova 25 a má nový názov:

     Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie