• MAT BOJ

     • Dátum: 3.5.2019

      Miesto konania: ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

      Začiatok prezentácie tímov: 9:00 hod. na mieste konania

      Priebeh súťaže: 10:00 – 12:00 hod.

      Vyhlásenie výsledkov súťaže: 12:30 hod.

      Všetky detaily spolu s prihláškou nájdete tu: https://www.p-mat.sk/jarnymatboj-2019/ 

      Najlepšie tímy v každej kategórii získajú hodnotné ceny.

      Program pre učiteľov počas súťaže: 

      Organizácia Indícia, ktorá sa už 10 rokov venuje vzdelávaniu učiteľov na Slovensku si pripravila prezentáciu o zaujímavých metódach výučby a to Hejného matematika a projekte Expedícia.

      Pre lepšie predstavenie súťaže pripájame video z minulého ročníka v BA:

      https://www.youtube.com/watch?v=5w9iVKeg4dA&t=9s 

     • Mladí zdravotníci

     • Do galérie Mladí zdravotníci boli pridané fotografie.

      26. apríla našu školu v okresnom kole reprezentovalo 1 súťažné družstvo pod vedením PaedDr. Ďurovskej a Mgr. Žákovej.

     • Odhlasovanie stravy v ŠJ

     • Odhlásiť, resp.,prihlásiť dieťa na stravu je možné najneskôr k nasledujúcemu dňu do 14,00 hod., na ďalšie nasledujúce dni počas celého dňa, na stránke www.eskoly.sk (prihlasovacie údaje dieťa obdrží od triedneho učiteľa), osobne v školskej jedálni alebo na telefónnom čísle 033/3236865, e-mail jana.brezinova@zsmg.trnava.sk

      Ďalšie informácie nájdete v rodičovskom kútiku.

       

     • Automobilová Junior Akadémia - AJA

     • Kedy: 8. – 12. júl 2019

      Kde: na pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF STU) a v areáli trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia

      Kto: žiaci základnej školy (12 -16 ročné deti)

      Výhody:

      • AJA má vzdelávací a zábavný charakter
      • deti absolvujú interaktívne prednášky a počas týždňa sa z nich stanú malí vysokoškoláci
      • dva dni strávia priamo v automobilke, spoznajú komplexný chod výroby na prevádzkach lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž, kvalita, environment
      • čaká ich hra so skutočnými robotmi, zaujímavosti z vedy a techniky, návšteva zážitkového centra Aurélium, súžaže a športové zážitky, expedícia do sveta materiálov, Jump centrum
      • o vaše deti bude bezpečne postarané
      • táto zaujímavá skúsenosť im môže pomôcť v rozhodnutí, čomu sa chcú v štúdiu v budúcnosti venovať
      • www.ajakademia.sk

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
    • info@zsmg.trnava.sk
    • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
    • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
    • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
    • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
   • Prihlásenie