• Otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Milí žiaci a žiačky,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa  

      2. septembra  2019 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého dňa bude trvať do 8,45 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami v novom školskom roku.

                                                                                                                                Učitelia

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
    • info@zsmg.trnava.sk
    • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
    • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
    • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
    • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
   • Prihlásenie