• Profil školy

    •  

     Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21
     sa nachádza v mestskej časti nazývanej Tulipán, vo veľmi peknom zákutí ulíc Gorkého, Orgovánová, Nevädzová, Ľaliová. Areál predstavuje veľký a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom, 5 školských pavilónov, sad a ihrisko. Budovy sú mimo exponovaných dopravných komunikácií, zaberajú priestor približne 3 ha pozemku. Interiér školských budov je riešený účelne a priestory sú esteticky udržiavané. Budova má kvalitne vybavené odborné učebne biológie, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, chémie, fyziky, etickej výchovy, cudzích jazykov, počítačové učebne, jazykové laboratórium, kuchynku, interaktívne učebne, 2 telocvične, herňu ŠKD a envirotriedu. V objekte je tiež veľkokapacitná školská kuchyňa a jedáleň.
      

     Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého je škola s 0. – 9. postupným ročníkom. Zabezpečuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie: ISCED 1 a ISCED 2.

     1.2.2018 bola základná škola zlúčená s MŠ Limbová 4 a MŠ Jiráskova 25 a má nový názov:

     Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava.

     V školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 408 žiakov.

     Škola má 12 tried na I. stupni, 10 tried na II. stupni a 3 oddelenia ŠKD.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie