• The Body Exhibition

    • Dňa 23.10.2017 sme sa my, žiaci 7. a 8. ročníka, pani učiteľka PaedDr. Ďurovská a pani zástupkyňa Mgr. Pavlovčíková, boli pozrieť na výstave The Body Exhibition na výstavisku Incheba v Bratislave. Videli sme rôzne modely človeka. V každej miestnosti boli vystavené iné telové sústavy (dýchacia, tráviaca, nervová, svalová – pohybová, oporná - kostra človeka, vývin človeka a ďalšie). Upútali nás exponáty s témou Cievy – bolo tam napríklad ľudské telo len z ciev a my sme mohli dokonale vidieť, kde sú jednotlivé cievy ako hrubé a ktoré časti sú najviac prekrvené kapilárami – vlásočnicami (končeky prstov). Dokonca tam bolo porovnané rebro človeka a rebro veľryby – to bol ale rozdiel! Alebo veľmi zaujímavá bola ukážka zdravých pľúc a pľúc fajčiara – neverili by ste, koľká špina sa v nich z tých cigariet usadila – až také boli čierne. Celý proces tehotenstva zaujal nielen nás, dievčatá, ale i viacerí chlapci prejavili o túto tému záujem. Tiež sme sa dozvedeli, že naše srdce je veľké ako naša dlaň. Napokon sme sa venovali ochoreniam, ktoré môžu byť vrodené, alebo získané v priebehu života. Reč bola i o rakovine. Dievčatá si mohli skúsiť nahmatať hrčku na modeloch prsníkov a chlapci boli prekvapení informáciou, že rakovina prsníka sa netýka len žien, ale môže bežne postihnúť aj mužov. Na exkurzii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých a poučných vecí, ktoré siedmakom pomôžu pri učení sa o ľudskom tele v tomto školskom roku a my, ôsmaci, sme si zopakovali poznatky biológiu človeka a dozvedeli sme sa ešte ďalšie nové veci. Exkurzia sa nám veľmi páčila.

     Zuzka Bachratá, Katka Bagáčová z 8.B a pani učiteľka Ďurovská.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie