• Preventívne programy

    •  

     Január 2020

     Preventívny program Sloboda

      

     Do našej školy prijal pozvanie Kpt. Mgr. Michal Libant, ktorý našim žiakom (7.-9. ročníka) prišiel povedať pár slov na tému Sloboda. Cieľom jeho prednášky bolo žiakov oboznámiť s negatívnymi dôsledkami prípadného nezákonného konania. Išlo o preventívnu a osvetovú činnosť, ktorá mala žiakom pomôcť rozlíšiť, čo naozaj znamená „sloboda“ a ako si ju vážiť a nestratiť.

      

     Môžeme povedať, že téma bola pútava nielen pre žiakov, ale taktiež pre pedagógov, prítomných na tejto prednáške. Samozrejme, smerovaná bola práve k žiakom. Náš hosť je členom ZVJS a o to bola jeho osoba zaujímavejšia pre našu cieľovú skupinu. Obsahom danej témy bolo oboznámenie žiakov s dôsledkami na ľudí, ktorí svojim negatívnym konaním ovplyvnili alebo obmedzili slobodu niekoho iného. Na základe prebehnutej interakcie medzi hosťom a žiakmi môžeme zhodnotiť túto činnosť. Žiaci sa o tému zaujímali, komunikovali a pýtali sa mnoho vecí.

      

     Veríme, že aj vďaka tejto činnosti sa žiaci budú vedieť rozhodovať v súlade s tým, čo je naozaj správne.

     Besedu zorganizoval sociálny pedagóg Mgr. Jozef Púček. Ďakujeme.

      

      
     Dňa 28.11.2019 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili filmového podujatia Ekotopfilm v Kine Hviezda. Pútavou fomou im bola odprezentovaná potreba starať sa o našu planétu v globálnych rozmeroch. Na akcii sa spolu zúčastnilo 40 žiakov. Podujatie zabezpečila PaedDr. Ďurovská.
      

     Čas premien... 

     13.1.2020  sa siedmačky  zúčastnili besedy s pani lektorkou z MP promotion, s.r.o.

     Beseda na tému "Čas premien" má v škole mnohoročnú tradíciu. Cieľom besedy bolo umožniť pochopiť dievčatám fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú alebo budú prechádzať. Pomôcť dievčatám nahliadnuť do tajov dospievania, správnej intímnej hygieny a prevencii gynekologických ochorení. Pri rozhovore s lektorkou zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, ale je to úžasná cesta.

     Prednáška bola veľmi poučná a je súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

     Pani lektorke ďakujeme. Besedu zabezpečila Mgr. Pavlovčíková.

     •  
      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie