• Lyžiarsky výcvik

    •   ďalšie foto - pozrite si fotoalbum

     BREZOVICA 7.2. - 11.2.2020, horský hotel Teplica

     Všetko sa to začalo odchodom od školy a to ráno 7.2.2020. Cesta bola dlhá, ale o to zábavnejšia. Hrali sme rôzne hry a nezabudli sme ani na piesne z hodín hudobnej výchovy a niečo sme si zaspievali. Keď sme dorazili na miesto určenia, do Brezovice, boli nám pridelené izby. Popri vybaľovaní  si pre nás prišiel náš inštruktor a vzal nás do požičovne, kde sme si požičiavali lyže na náš niekoľkodňový lyžiarsky výcvik. Hneď ako sme boli vybalení a lyže boli zabezpečené,  mali sme prvé dve hodiny výcviku. Najskôr nás, samozrejme podľa úrovne lyžovania, rozdelili do troch skupín. Tí zdatnejší išli s inštruktorom priamo na svah a my, nelyžiari, sme išli na tzv. somársku lúčku  učiť sa základy lyžovania. Bola to naozaj veľká sranda. Nasmiali sme sa pri tom do sýtosti. Niektorí sa lyžovať naučili za jeden deň, niektorí ani za tých pár dní.

     O každodenný program sa nám starala hlavne naša pani asistentka, spolu s inštruktormi. Program bol rôznorodý. Pozerali sme napr. náučný film o Tatrách, hrali sme biliard, stolný tenis. No najlepším programom bola diskotéka, ktorá bola v posledný večer nášho lyžiarskeho výcviku. Na nej sme sa poriadne vybláznili.

     Najlepšie na celom lyžiarskom výcviku bolo to, že tam vznikli nové priateľstvá. Ukázalo sa, že sme všetci jeden veľký kolektív.  Veľká vďaka však patrí našim učiteľom a inštruktorom, ktorí sa o nás počas celého lyžiarskeho výcviku starali. Naučili nás lyžovať a predovšetkým ako sa máme k sebe navzájom správať.

     Tento lyžiarsky výcvik  zostane naším najlepším nezabudnuteľným zážitkom. Ďakujeme !

     žiaci ZŠ

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie