• Škola v prírode

    •  

     Škola v prírode Stará Turá Nová Baňa

     27. 5. 2019 (pondelok)

     Dňa 27. 5. 2019 sme absolvovali cestu autobusom na miesto pobytu ŠvP (Stará Huta, Nová Baňa). Po príchode do cieľa, boli žiaci rozdelení do jednotlivých izieb podľa počtu lôžok. Po ubytovaní boli žiaci oboznámení s vnútorným poriadkom ŠvP.

     Poobedňajšie činnosti viedli TIK TAK animátori s ktorými sme sa zoznámili. Mali pre nás pripravené rôznorodé aktivity. Uvítacia aktivita sa niesla s názvom Kolotoč hier (zoznámme sa trochu inak) + aktivita Náučne a poučne (spoznávanie blízkeho okolia).

     Večerné činnosti boli v tento deň zrealizované v téme Slovenského večera - Ľudovej veselice (zoznamovacia diskotéka).  

      

     28. 5. 2019 (utorok)

     Po raňajkách prebehla vyučovacia činnosť zameraná na matematiku, slovenský jazyk, anglický jazyk, obohatené o vlastivedné opakovanie. V závere dopoludňajšej činnosti bola zrealizovaná hudobná výchova s cieľom naučiť žiakov spievať nami vytvorenú pieseň Stará Huta. Poobede žiaci absolvovali program s animátormi v témach - Stretnutie národov: kultúra indiánskych náčelníkov, Veľký čínsky múr, vládcovia Egypta. Večerné činnosti boli v tento deň pomenované ako TIKTAKOVINY (spoločensko zábavný večer).  

      

     29. 5. 2019 (streda)

     Po raňajkách bola zrealizovaná krátka vychádzka, do okolia ubytovacieho areálu s cieľom zberu rôznorodých dostupných rastlín, rastúcich voľne v okolí. Po príchode na ubytovňu prebehla vyučovacia činnosť zameraná na slovenský jazyk, matematiku a anglický jazyk. Poobede žiaci opakovane absolvovali program s animátormi. Tentokrát boli v ich spolupráci realizované aktivity na rozvíjanie finančnej gramotnosti s názvom Peniaze s rozumom, alebo aby sa nám nerozkotúľali. Po večeri prebehla súťaž: Milujem Slovensko (vedomostný kvíz), Krížom krážom po Slovensku, kde si žiaci mali utvrdiť svoje doposiaľ nadobudnuté vedomosti, týkajúce sa našej vlasti.

     .

     30. 5. 2019 (štvrtok)

     Po raňajkách prebehla vyučovacia činnosť zameraná na slovenský jazyk, anglický jazyk a prírodovedu, v rámci ktorej bola zrealizovaná tvorba herbáru z dostupných rastlín, zozbieraných v predchádzajúci deň. Poobede žiaci zase absolvovali program s animátormi s názvom Antická Olympiáda, ktorej súčasťou boli aktivity zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti. Po večeri, v rámci večerných činností, nastalo vyhodnotenie ŠvP, Galavečer – talentárium tých, ktorí sa neboja. V rámci tohto večera mohli prihlásení záujemcovia súťažnou formou predviesť svoj talent. Po vyhodnotení prebehla rozlúčková diskotéka so žiakmi zo Senohradu a predovšetkým rozlúčka s celým animačným tímom.

      

     31. 5. 2019 (piatok)

     Posledný deň prebehli raňajky, následné balenie vecí a cesta domov.

      

     Škola v prírode Oravská priehrada

      

     V dňoch 18.06 – 22.06. 2018 sme sa v počte 28 detí, 2 učiteľky a 1 vychovávateľka zúčastnili ŠVP v  malebnom prostredí pri Oravskej priehrade. Prevádzkovateľom školy v prírode je nezisková mládežnícka organizácia TIK TAK pod vedením Ing. Andreja Orlíka.

     V pondelok sme vyrazili na cestu plní očakávaní. Cesta trvala 4 hodiny s   prestávkami, prebehla bez problémov. Počas nej sme mali možnosť pozorovať krásy našej krajiny, nielen prírodné ale aj kultúrne pamiatky – hrady Beckov, Strečno, Trenčiansky a Považský hrad. Na miesto pobytu sme prišli v čase obeda, po ňom sme sa ubytovali a zoznámili s priestormi hotela Studnička a jeho okolím. Zistili sme, že celý týždeň budeme tráviť aj s deťmi zo ZŠ s MŠ Čereňany. Popoludní sa spustil ,,Kolotoč hier“, v rámci ktorých sme sa s nimi zoznámili a zabávali každé popoludnie až do večierky. Denne sme vytvárali rôzne zmiešané družstvá a venovali sa aktivitám pod vedením animátorov. Prvý deň po večeri nás animátori oficiálne privítali tak ako sa na Slovákov patrí. Oblečení v krojoch nás ponúkli chlebom a soľou. Všetci sme prešli krstom člena/ky TIK-TAK školy a zložili sme sľub. Celý večer sa niesol v ľudovom duchu. ,,Slovenská veselica“ /hry, kvízy o Slovensku, ľudové tance/  sa všetkým  páčila. 

                 V utorok po raňajkách sme sa vybrali na turistický výlet na horu Grapa, vzdialenú skoro 7 km. Túto výzvu zvládli všetci. Túra bola miestami náročná, ale pohľad na Oravu a jej okolie z nadmorskej výšky 686m stál za to. Aj monument Ježiša Krista, podobný tomu v Rio de Janeiro, nás uchvátil. Po výdatnom obede a odpočinku sme v bloku nazvanom ,,Stretnutie národov“ zažívali kultúru a život indiánskych národov – streľba z luku, lovenie rýb, skákanie cez prekážky.... Ako inak, naši animátori nás sprevádzali v tradičnom indiánskom oblečení.   Potom nasledovala krúžková činnosť podľa vlastného výberu – futbal, vybíjaná, tanec, výtvarné činnosti, pobyt na detskom ihrisku. Tieto činnosti boli aj v nasledujúce dni vždy v čase medzi olovrantom a večerou. Po večeri sme zdolali „Čínsky múr“ – súťaž jednotlivcov zameranú na vnímanie a pozorovanie spojené s logickým myslením. Nájsť 30 čínskych znakov, urobiť z nich páry bola celkom fuška. V súťaži ,,Milujem Slovensko“ sme vytvorili 7 zmiešaných družstiev a bojovali sme s rôznymi témami. Táto aktivita preverila nielen všeobecné znalosti detí o našej krajine ale aj ich schopnosť spolupracovať, tolerovať sa a byť zodpovedný/á za celé družstvo. V závere večera boli všetci odmenení tričkom TIK-TAK školy.

                 V stredu dopoludnia sme navštívili farmu v blízkosti hotela. V tesnej blízkosti sme videli lamu, pštrosa, kozy, ovce, kone a poníky sme mohli aj kŕmiť. Zašli sme aj k priehrade, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na Vtáčí ostrov. Pozorovali sme čajky v ich prirodzenom prostredí. Popoludní sme sa zapojili do súťaží v rámci ,,Letných olympijských hier“.  Prešli sme krátkym historickým prierezom hier a v športovom zápolení sme naplnili Coubertinove heslo – Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Po večeri nasledoval zábavno-súťažný večer TIK-TAKoviny. Opӓť sme spolu s deťmi z Čerenian vytvorili 9 zmiešaných družstiev. Disciplíny, na prvý pohľad jednoduché, nám dali zabrať – štafetový beh, skladanie puzzle na čas, stavba veže z rôznych telies, spoločná kresba podľa pokynov, skladanie prísloví celkom preverili pohybovú zdatnosť, obratnosť, rýchlosť, presnosť, predstavivosť, logické myslenie detí. A samozrejme kooperačné schopnosti.  Večer sme ukončili spoločnou piesňou spojenou s ukazovaním /Otec Abrahám/.

                 Vo štvrtok sme sa nalodili na výletnú loď. Absolvovali sme 80 minútovú okružnú plavbu po Oravskej priehrade s jedným medzipristátím na Slanickom ostrove. Tam sme si prezreli expozíciu ľudových maliarov, rezbárov a kamenárov a tiež zachovalý kostol zatopenej dediny Slanica. Popoludní sme trochu pracovali s peniazmi. Avšak iba v rámci  hry ,,Peniaze s rozumom“. Tato hra zahŕňala rôzne aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Každé dieťa disponovalo malým množstvom hracích žetónov, ktoré mohlo v rámci hry získať, ale i stratiť. Po ukončení hry nasledovala dražba. V rámci nej si deti ,,zakúpili“ poukážky na služby od animátorov – rozprávka na dobrú noc, strašidelný príbeh, masáž, účes, nosenie na rukách... Tieto služby si deti naplno užili pred i po večernom programe.  V rámci tohto popoludnia sme sa boli aj zrelaxovať v soľnej jaskyni, ktorou hotel disponuje. Každé dieťa absolvovalo 30 minútový relaxačný pobyt. Galavečer bol prehliadkou všetkého, v čom deti vedia svoj talent využiť –  recitácia, spev, tanec, dramatizácia, gymnastika i žonglovanie s loptou. Počas  večera prebehlo aj vyhodnotenie celého priebehu školy v prírode, udržiavania poriadku a čistoty izieb, deti dostali pamӓtné listy. 

                 Piatok, deň odchodu, bol rozlúčkový. Poďakovanie patrilo animátorom a vedúcemu TIK-TAK školy, zdravotníčke i kuchárovi. Všetci sa o nás veľmi dobre starali, takže celý týždeň nám ubehol veľmi rýchlo. Domov sme si priniesli krásne spomienky a zážitky. Ešte dlho budeme spomínať.   

     ŠKOLA V PRÍRODE POČÚVADLO

     V dňoch 15. – 19. 5. 2017 sa 30 detí zo štvrtého ročníka  (IV. A. 13 žiakov/čo a IV. B 17 žiakov/žiačok)  a pani učiteľky PaedDr. Karin Kulková, Mgr. Ivica Krajčovičová a p. vychovávateľka Mária Valášková zúčastnili školy v prírode pri Počúvadlianskom jazere.
     Ubytovaní sme boli v krásnom prostredí neďaleko jazera v Penzióne pod Sitnom. Prevádzkovateľom školy v prírode je nezisková mládežnícka organizácia TIK TAK pod vedením Ing. Andreja Orlíka.
     Pri vychádzke do okolia jazera sme sa zoznámili s prekrásnou prírodou Štiavnických vrchov. Pestovali sme v deťoch kladný vzťah k prírode, učili sme sa , ako sa v nej správať.
     V popoludňajších hodinách deti pracovali s vedúcim Švp a jeho animátormi. Spolu s „vodníkom – strážcom tajchu“ sme navštívili Mini farmu pri jazere, kde si deti pozreli domáce zvieratá . V utorok sme spoločne vystúpili na Sitno, kde sme sa zoznámili s históriou kraja. Tu nás už čakali „lesní obyvatelia – medveď a zajac“, ktorí tu pre nás pripravili palacinky.
     V stredu bol pripravený celodenný výlet do Banskej Štiavnice – navštívili sme baňu Bartolomej, kde sme sa zoznámili s prácou baníkov a prezreli sme si mesto. Vo štvrtok sme navštívili základnú školu v Novej Bani. Tu sa žiaci a žiačky učia sokoliarstvu a jazdectvu. V areáli školy sa žiaci a žiačky starajú o dravce, papagáje a kone. Vidieť tieto zvieratá z blízka a podržať si ich na ruke bol nesmierny zážitok.
     Po dohode s ostatnými školami, ktoré sa zúčastnili pobytu, mohli deti každý deň spolu s nami a animátormi navštíviť saunu, vírivku, teplý kľudový bazén a plavecký bazén.
     Každý večer boli pre deti takisto pripravené zaujímavé akcie. Na zoznamovacej ľudovej veselici sa stali členmi školy TikTak, súťažili v športových a vedomostných súťažiach, zabojovali si s Indiánmi a súťažili na olympiáde.
     V posledný večer predstavili dobrovoľníci z radov žiakov/čo svoj talent v súťaži TikTak má talent. Všetky deti dostali diplomy za účasť v škole, ocenenia za súťaže, odmenu vo forme torty a rozlúčili sa záverečnou disco zábavou.
     Na zážitky, ktoré sme tu  zažili budeme spomínať ešte dlho.

     ŠKOLA V PRÍRODE KĽAČNO

     V dňoch 9. až 13. 5. 2016 sa 31 detí zo štvrtého ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Karin Kulkovou, Mgr. Ivicou Krajčovičovou a pani asistentkou Bc. Zuzanou Zaoralovou zúčastnilo školy v prírode v GO Kľačno. Prevádzkovateľom školy v prírode je nezisková mládežnícka organizácia TIK TAK pod vedením Ing. Andreja Orlíka.

     Pri vychádzkach do okolia sme sa zoznámili s dedinou Kľačno a jej okolím. Získali sme informácie  o regióne a histórii dedinky. Prezreli sme si aj blízky Ranč Dallas, kde sa chovajú kone a dobytok. Oboznámili sme sa s flórou Malej Fatry a Strážovských vrchov. Pestovali sme v deťoch kladný vzťah k prírode, učili sme sa , ako sa v nej správať.

     V popoludňajších a večerných hodinách deti pracovali s vedúcim školy v prírode Andrejom, animátorkami Zuzkou a Simdou, animátorom Adamom a zdravotníčkou Aničkou. Ich program vždy deti zaujal a pobavil. Boli to zoznamovacie aktivity a diskotéka s pasovaním za člena TIK TAK spoločenstva, spoločné dobíjanie  pevnosti Kľačno – súťaže, hry na stanovištiach, Bohovia Olympu v akcii – aktivity na rozvoj telesnej zdatnosti, súťaž TIKTAKoviny – spoločensko zábavný večer, Za kultúrou indiánskych náčelníkov – tvorivý atelier a zábavné súťaže, Riskuj - vedomostný kvíz, „hazardné hry“ v Las Vegas – hry na rozvoj pamäte, TIK TAK hľadá talent a Výstup na Mont Everest – popoludnie s netradičnými športovými aktivitami. Chvíle medzi týmito aktivitami vypĺňali expedície – voľnočasové aktivity – športové (baseball, badminton, futbal),  tanečné  a výtvarné činnosti.

     Počas celého pobytu v škole prírode sme deti viedli k samostatnosti, vzájomnej spolupráci a spolupatričnosti, disciplíne a dodržiavaniu dohovorených pravidiel.

     V posledný večer prebehlo vyhodnotenie všetkých akcií a aktivít. Deti dostali diplomy, upomienkové darčeky, tričká a sladkosti. Na zážitky, ktoré tu deti zažili budú spomínať ešte dlho.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie