• Noc s Andersenom 2017

    •  I tento rok, dokonca už po 7.-krát, sa žiaci/čky Základnej školy, Ul. M.Gorkého 21 v Trnave (v knižnici Tulipán ) zúčastňujú Noci s Andersenom. Venovaný je životu a tvorbe literárnej osobnosti Ľ. Podjavorinskej. Program začal úvodnou prezentáciou o nej a pokračoval privítaním spisovateľky Jany Juráňovej, ktorá nám predstavila  svoju tvorbu a pohotovo reagovala na otázky zvedavých detí.

     Po doplnení energie, sme sa už všetci konečne dočkali nočného prekvapenia

     Veselá nálada nás neopustila ani pri večeri, po ktorej nasledovali aktivity na jednotlivých stanovištiach:

     • Čin-Čin v divadle – tvorba bábok k divadielku
     • Rozprávkový koláč – KOLÁČIK MŇAM 
     • Čo vieš o.... kvíz k dielam Ľ. Podjavorinskej a zostavovanie puzzle
     • Nočné rozhovory online – chat s ostatnými účastníkmi Noci s Andersenom
     • Hráme sa, že hráme – tvorba scénok k divadielku 
     • Čarovný rozprávkový strom – tvorivé dielne

     O polnoci nás čakalo sladké ,,mňam“ prekvapenie v podobe torty.

     v podobe hľadania rôznych utajených indícií s baterkami v priestoroch školy. Pri tomto pátraní sme stretli i rozprávkového školského vĺčka Andrejka, ktorý nám naše pátranie neprekazil a pokračovali sme v bádaní ďalej.

     Okrem pekných spomienok nám tento krásny dnešný večer - noc pripomenie i videozáznam, zrealizovaný mestskou trnavskou televíziou.

     Tešíme sa opäť o rok.

     fotografie vo fotoalbume

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie