• iBobor

    • Informatická súťaž iBobor
     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
     V tomto školskom roku sa konala 7. 11. - 10. 11. 2017

     Nie sú školské kolá. Všetky školy súťažia v jednom termíne cez PC a potom je jednotné vyhodnotenie pre celé Slovensko. Vyhodnotenie pre našu školu podľa počtu získaných bodov.

     1. miesto: Vrždiaková Viktória                 2. C                          68 b     ÚR   
     2. miesto: Chromeková Klára                   3. B                          60 b     ÚR
                       Meško Nikolas                            2. C                          60 b     ÚR
     3. miesto: Wiedermann Kristinán            3. A                          56 b     ÚR

     4. miesto: Kubek Daniel                              3. B                          52 b      ÚR
     5. miesto: Morávková Vanda                        2. B                          50 b      ÚR
     6. miesto: Roháčková Dominika                 2. A                          49 b      ÚR
     7. miesto: Lošonská Petra                           2. B                          48 b      ÚR
                      Luptáková Leona                           3. A                          48 b      ÚR
                      Rechtorík Jakub Damián             2. C                          48 b      ÚR
                      Paulík Mário                                    3. B                          48 b      ÚR
                      Skačanová Vanessa                     3. A                          48 b      ÚR
     8. miesto: Čonka Pavol                                 2. C                          40 b
                       Gubrická Patrícia                          3. A                           40 b
                       Krchňáková Eliška                       2. A                           40 b
                       Poláček Richard                          3. B                           40 b
     9. miesto: Suchoňová Lucia                        2. A                            37 b
     10. miesto: Dubíková Ema                          2. B                            35 b
                       Ďurovský Matúš                           2. B                            35 b
     11. miesto: Jánošová Miriam                     3. A                            32 b
                        Plank Matej                                 2. C                            32 b
     12. miesto: Saara Aly Dora                         2. A                            30 b
     13. miesto: Kača Viliam                              2. A                            28 b
     14. miesto: Hanáková Diana                     3. B                            20 b

     ÚR = úspešný riešiteľ

     iBobor 2017 – kategória „Bobrík“ 4. – 5. ročník

     ( maximálny počet bodov: 96 )

      1. miesto: Moravanský Samuel                5. B                          80 b      ÚR
     2. miesto: Družbacký Samuel                   4. B                          72 b      ÚR

                        Szüczová Katarína                    5. A                          72 b      ÚR
                        Zittová Veronika                        4. B                          72 b      ÚR
     3. miesto: Váry Lukáš                                 4. A                          64 b      ÚR

     4. miesto: Michler Tomáš                            4. B                          60 b      ÚR
     5. miesto: Dudáš Ján                                   5. B                          56 b
                      Jánošová Martina                         5. A                          56 b
                      Moravanská Sylvia                        5. B                          56 b
     6. miesto: Manca Matej                                5. B                          52 b
     7. miesto: Sameková Lucia                         4. B                           44 b
     8. miesto: Chocholoušková Vanesa          4. B                           40 b
                      Kabátová Daniela                         4. A                           40 b
     9. miesto: Biháry Rastislav                           5. A                           36 b
                      Kubovič Lukáš                               4. B                           36 b
                      Kubovičová Lenka                         4. B                           36 b
                      Labušová Patrícia                          5. A                           36 b
     10. miesto: Mirga Adrián                                4. B                           24 b
     11. miesto: Vaškovičová Sofia                      4. A                            20 b

     iBobor 2017 – kategória „Benjamín“ 6. – 7. ročník

     ( maximálny počet bodov: 80 )

      

      1. miesto: Rovenský Tomáš                    6. B                           66,68 b      ÚR
     2. miesto: Krajčovič Samuel                    7. B                           62,68 b      ÚR
     3. miesto: Brezina Alexander                   7. A                           61,35 b      ÚR

     4. miesto: Kajanová Michaela                    7. A                           54,69 b      ÚR
     5. miesto: Kozarcová Natália                      7. A                           51,34 b      ÚR
     6. miesto: Družbacký Matej                          6. B                           48,68 b
     7. miesto: Kabátová Dominika                    6. A                           47,35 b
     8. miesto: Chynoranská Erika                     7. B                           46,69 b
     9. miesto: Náhlik Andrej                                6. A                           43,02 b
     10. miesto: Tomovič Adam                            7. A                           40,35 b
     11. miesto: Sängerová Petra                         7. A                           36,03 b
     12. miesto: Bleiner Karolína                          6. B                          34,70 b
     13. miesto: Škrabanová Emma                     7. B                          34,35 b
     14. miesto: Talajka Peter                               6. B                           34,02 b
     15. miesto: Váry Michal                                   6. A                          30,02 b
     16. miesto: Vančovská Kristína                     6. A                          28,35 b 
     17. miesto: Toráč Patrik                                  6. A                          26,35 b
     18. miesto: Lojová Kristína                            7. B                         23,69 b
     19. miesto: Ševčík Alex                                   6. B                         22,36 b

     iBobor 2017 – kategória “Kadet“ 8. – 9. ročník

     ( maximálny počet bodov: 80 )

      1. miesto: Lehutová Simona           9. A                      61,35 b      ÚR
     2. miesto: Kondelová Diana             9. B                      58,67 b      ÚR
     3. miesto: Kralovičová Sabina        8. B                      55,34 b      ÚR

     4. miesto: Gregušová Kristína          9. A                       54,68 b      ÚR
     5. miesto: Vrždiak Matúš                    8. A                       53,36 b      ÚR
     6. miesto: Vrždiaková Adriána           8. A                      49,35 b
     7. miesto: Kubovič Samuel                9. B                      48,01 b
     8. miesto: Poláček Rastislav             9. A                       46,69 b
     9. miesto: Šeligová Lenka                  8. A                       45,69 b
     10. miesto: Trang Pavol                      9. B                        44,02 b
     11. miesto: Albertová Bianka              8. B                        43,63 b
     12. miesto: Filo Tomáš                        8. B                        43,01 b
     13. miesto: Rovenská Tatiana            9. A                       42,68 b
     14. miesto: Bangová Simona              9. B                       40,35 b
     15. miesto: Rybnikárová Zuzana         8. A                       40,01 b
     16. miesto: Remiš Radovan                9. B                       36,35 b

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie