• Typy a rady pre rodičov COVID 19

    • Milí rodičia,

     uvedomujeme si v akej situácii ste sa ocitli, niektorí z nás majú tiež rodiny a deti, preto vám chceme pomôcť s lepším zvládnutím danej situácie.

     Deti sa ocitli doma. Tak, ako my a vy, tak aj oni sa ocitli vo zvláštnej situácii, ktorá je pre mnohých len ťažko čitateľná.

     Možno si kladú rôzne otázky: či sa ešte tento školský rok vrátia do školy, kedy uvidia svoje pani učiteľky a pánov učiteľov, kedy svojich spolužiakov?

      Na druhej strane, ak im chceme pomôcť túto situáciu zvládnuť, musíme sa aj my vcítiť do ich pozície. Zistili, že do školy nechodia, no dostávajú domáce úlohy. Vnímajú, že sú v domácom prostredí a niekto od nich žiada výkon, ktorí doteraz podávali hlavne v prostredí školy. A keďže práve toto môže byť pre niektoré deti mätúce, rozhodli sme sa vytvoriť súhrn troch typov, ktoré by mohli dopomôcť k pozitívnejšiemu priebehu danej situácie.

      Samozrejme vás nechceme uraziť, pretože predpokladáme, že mnohí z vás už niekoľko možností skúsili aplikovať. Niekomu vyšli viac, inému menej a možno si niekto nevie dať rady vôbec. 

     Preto prosíme, naše typy berte ako dobre mienené rady, ktorými určite nechceme uraziť vás a vaše konanie. 

     Typy, ako tráviť čas doma...

      

     Okrem spoločného upratovania, varenia, sledovania filmov, rozprávok vám chceme priniesť typy, ktoré vám pomôžu ľahšie prežiť toto obdobie.

      1.      Hry

     Určite si spomeniete na hry ako sú remeselníci, pantomíma, meno mesto zviera vec , človeče nehnevaj sa, piškvorky a tie najznámejšie... . Ale možno sa pýtate, čo je možné si ešte zahrať. Pokúsime sa vám zhromaždiť nápady a ušetriť vám tak prácu s hľadaním na internete.

      Guľovačka v izbe

     Ak to nie je možné zrealizovať vonku, môžete si zahrať guľovačku aj v izbe. Zo starých novín si urobte spolu s deťmi „snehové gule“. Keď už dieťa omrzí robiť gule, môžete ich dať všetky na jedno miesto a dieťa sa v nich môže hrať. Potom sa môžete hrať s nimi tak, že si ich dáte do vedra, potom si ich vysypete na hlavu a môžete sa aj navzájom guľovať.

      Hra na autá

     Dieťa je vodič, má v rukách volant a behá po izbe. Rodič je semafor. V ruke môže mať červený alebo zelený balón (loptu). Keď zdvihnete červený, poviete: „Stáť!“ Dieťa sa zastaví. Keď rodič zdvihne zelený balón, dieťa sa opäť pohne. Keď je dieťa staršie, môžete použiť aj oranžový balón.

      Hra s baterkou

     Túto hru môžete hrať večer, keď je tma. Rozsvietenú baterku namierte na podlahu. Úlohou dieťaťa je šliapnuť tam, kde sa objavilo svetlo. Keď sa mu to podarí, môžete zasvietiť na iné miesto. Pri hre sa môžete aj vystriedať, deti si tak s rodičmi užijú veľkú zábavu.

     Kocka so zvieratami

     Na staršiu kocku, ktorú už nepoužívate na iné účely, nalepte obrázky takých zvierat, ktoré sa ľahko napodobňujú. Kocku potom striedavo hádžte spolu s dieťaťom. Ktorý obrázok zvieraťa padne, také zviera napodobní striedavo rodič i dieťa.

      Hádzanie do koša

     Môžete si pripraviť napríklad kôš na bielizeň a niekoľko menších loptičiek. Dieťa hádže loptičky do koša. Keď ich všetky nahádže, môže ich vysypať a začne hádzať odznova.

      

     Hľadanie farebných papierikov

     Po celom dome alebo byte rozmiestnite farebné lepiace papieriky, ktoré sa používajú na písanie poznámok. Povedzte dieťaťu, aby začalo papieriky hľadať. Papieriky umiestnite tak, aby ich dieťa mohlo samo odlepiť. Nájdené papieriky môže dieťa lepiť na veľký výkres. Ak dieťa už pozná farby, môžete mu pripraviť výkresy v tých farbách, v akých sú aj papieriky. Nájdené papieriky potom lepí na výkresy v rovnakej farbe.

      

     Hľadáme plyšovú hračku

     Dieťa si vyberie obľúbenú plyšovú hračku. Rodič potom hračku schová a dieťa ju hľadá. Keď dieťa hračku nájde, schová ju ono a hľadá rodič. Ak máte maličkú plyšovú hračku, môžete si ju schovať aj na tele pod sveter. Podobne to môže urobiť aj vaše dieťa a hračku hľadáte vy.

     Hráme sa na opice

     Rodič môže byť stará opica, ktorú napodobňuje dieťa. Vymýšľa rôzne pohyby rukami, nohami, celým telom. Dieťa rodiča napodobňuje a vďaka tejto hre si môže precvičiť celé telo.

      

     Skúmanie rukami so zaviazanými očami

     Túto hru môže hrať dieťa, ktorému nevadí, keď má chvíľku zaviazané oči. Rodič si pripraví niekoľko hračiek a predmetov. Potom mu vysvetlí, že bude predmety skúmať rukami a bude zisťovať, čo práve drží v ruke. Pokúste sa pripraviť také predmety, ktoré sa od seba líšia tvarom, materiálom, veľkosťou a podobne.

      

     Preskakujeme mláky

     Z alobalu si vystrihnite nepravidelné oválne útvary, ktoré predstavujú mláku. Alobaly položte na podlahu v izbe. Rodič s dieťaťom behajú po izbe a keď prídu ku „mláke“, musia ju preskočiť.

      

     Šatka

     Rodič si dá za pás šatku tak, aby jej väčšia časť visela von. Potom behá po byte a dieťa sa pokúša šatku chytiť a vytiahnuť ju z nohavíc. Keď sa mu to podarí, tak si úlohy vymenia a rodič naháňa dieťa. Samozrejme, rodič svoj beh iba predstiera. Dôležité je, aby hra dieťa bavila.

      

     Zdroj: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4308/jednoduche-pohybove-a-poznavacie-hry-v-byte-alebo-v-dome

      Nezabudnime na spoločenské hry, tie tabuľkové: už sme spomínali Človeče nehnevaj sa  Scrabble, Activity, Osadníci z Katanu, Monopoly...

      

     2.      Kreatívne aktivity:

      

     -         Vytvorme si nástenku: deti môžu, kresliť, maľovať, tak im vytvoríme priestor aby sa mohli realizovať

     -          Vystrihovanie z papiera alebo z rôznych látok (aktuálne: vystrihnutie látok na rúška)

     -          Vhodnou témou na kreslenie by mohlo byť to, čo im najviac teraz chýba, kam by chceli ísť na výlet...

      

        Rôzne druhy hier nájdete priamo na tomto linku: https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili


     Veríme, že nápady, ktoré sme pre vás zhromaždili spestria deň vašich detí a taktiež ten váš.   • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie