• Oznámenie o neklasifikovaní predmetov

     • Vážení  žiaci a rodičia ! 

      Oznamujeme Vám, že v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách

      v školskom roku 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety: 

      VYV, HUV, TSV, PVC, ETV/NBV a INF na I. stupni ZŠ a  VYV, HUV, TSV, ETV/NBV a THD na II. stupni ZŠ. 

      Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele uvedených predmetov plnohodnotnou realizáciou. 

      Pri splnení úloh určených vyučujúcimi jednotlivých predmetov bude hodnotenie týchto predmetov slovom "absolvoval/a".

     • Podpisovanie prihlášok na stredné školy

     • Oznamujeme Vám, že podpisovanie prihlášok na SŠ bude vo štvrtok 23.4.2020 v kabinete vých. poradenstva od 9:30 do 12:00 hod. v ZŠ.

      Prineste si, prosím, svoje pero, rukavice a rúško.

    • Balíček prvej pomoci pre rodičov
     • Balíček prvej pomoci pre rodičov

     • posielam vám balíček prvej pomoci, pri ktorom som sa inšpirovala radami špeciálnych pedagógov a tak môžem s vami zdieľať pár odľahčených rád,  ako počas koronaizolácie zvládnuť pubertiaka/pubertiačku, alebo, ako byť doma spolu pod jednou strechou  a nezblázniť sa. J

      1.krok: Nájdite fotografie vášho dieťaťa, keď bolo malé. Pozrite sa na ňu a opakujte: Ten znudený ležiaci človek v detskej izbe je to isté roztomilé dieťa z fotografie.

      2. krok: Vyčleňte tínedžerovi jeho priestor, do ktorého ostatní členovia rodiny môžu vstupovať len na základe jasne a zreteľne vysloveného povolenia. Odpovede typu mrnčiaceho batoľaťa – „eeeee“, „hmmm“ sa nerátajú.

      3. krok: Neriešte veci, ktoré nie sú životne dôležité a ktoré by ešte svojím spôsobom mohli zvyšovať celkové napätie doma. Neporiadok v ich izbe naozaj nikoho neohrozuje.

      4. krok: Napíšte si pravidlá prežitia v koronaizolácii. Nech zahŕňajú 3 pravidlá pre rodičov, 3 pravidlá pre ostatných členov domácnosti a 3 pravidlá pre tínedžera. Pravidlá typu:  Netrieskať dverami. Každý deň urobiť jednu z domácich činností. Nenazývať svojich súrodencov pojmológiou chovných zvierat.

      5. krok: Nekritizujte svojho pubertiaka/pubertiačku a nezveličujte. Skúsme pozitívne konštatovanie. Napr: namiesto vety „Miliónkrát som ti hovoril/a, aby si si po sebe upratoval/a“, skúsime: „Som naozaj rád/a, že si si po sebe upratal/a tanier. Budem vďačný/á, ak si zajtra  upraceš po sebe všetko.

      6. krok: Nezakazujte im online priestor. Potrebujú ho rovnako ako vzduch, vodu, jedlo, spánok a možno v súčasnosti aj o niečo viac. Udržiavanie sociálnych kontaktov, možnosť zdieľať svoje emócie, výmena informácií ohľadom domáceho vyučovania so svojimi kamarátmi či spolužiakmi je pre nich veľmi inšpirujúca a dôležitá aj v čase koronaizolácie.

      7. krok: Nevypytujte sa ich stále, či niečo nepotrebujú. Chlieb s maslom si už naozaj vedia spraviť aj sami. Zároveň im buďte bútľavou vŕbou vždy, keď to potrebujú.

      8. krok: Áno, ešte stále sme v koronaizolácii. Áno, ešte stále musíme byť doma. Áno, ste ten najhorší rodič na svete. Buďte v kľude, pretože tento typ rodiča sa v súčasnosti nachádza v každej domácnosti. J

      9. krok: V prípade krízy alebo stúpajúceho napätia, sa odporúča predýchať situáciu tzn. hlboký nádych/výdych, niekoľkokrát zopakovať. V disciplíne „sebaovládania“ tínedžeri ešte úplne neexcelujú, je to skôr výzva pre nás, pre rodičov, ako upokojiť situáciu.

      10. krok: Milí rodičia, dnes vychovávate tínedžera, ktorý v budúcnosti môže viesť tento svet. Je na vás aký bude. Čo je najdôležitejšie, koronaizolácia aj puberta raz pominie. Zvládneme to.

      S pozdravom,

      Mgr. Monika Majková,

      školská špeciálna pedagogička

      Kontakt: monikamajkova7@gmail.com

     • Dôležitý oznam - prihlášky na stredné školy !

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Keďže sa blíži termín podávania prihlášok, oznamujem Vám:

      Termín na ukončenie zbierania prihlášok udávam ku 7.5.2020 (štvrtok). Tak, aby som už všetky prihlášky mala zozbierané pohromade. Tento termín udávam z dôvodu časovej rezervy.

      Preto vás prosím, čo najskôr:

      KONTAKTUJTE MA, ČI CHCETE POSLAŤ PRIHLÁŠKU V PDF FORMÁTE, Vy si ju vytlačíte, podpíšete, oskenujete a pošlete mi ju naspäť na mail.

      ALEBO

      KONTAKTUJTE MA, ČI CHCETE VYTLAČIT PRIHLÁŠKU U MŇA.  Vy  potom prídete za mnou do školy spolu s dieťaťom a tam prihlášku podpíšete.

      Potrebujem vedieť, kto sa ako rozhodol, aby som sa ja vedela pripraviť časovo a organizačne.

      Školu je možnosť navštíviť vždy v pondelok a štvrtok. (Samozrejme s rúškom a rukavicami). Podľa toho, kto sa ako rozhodne a mne prihlási, odpíšem Vám, kedy budem v škole k dispozícii.

      Ďakujem,

      S pozdravom,

      Mgr. Mária Gažovičová

       

      Kontakt: email:  gazovicka@gmail.com

      Telefón: 0905 176 959

       

    • Ako dlho má trvať vyučovanie doma?
     • Ako dlho má trvať vyučovanie doma?

     • Rozsah domáceho vzdelávania

      Odporúčania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie k dĺžke času domáceho vzdelávania:

      1.- 2. ročník – 1,5 hodiny

      3.- 4. ročník – 2 – 2,5 hodiny

      5.- 6. ročník – 3 hodiny

      7.- 9. ročník – max. 4 hodiny

      Ideálne je aj tento čas rozdeliť do viacerých menších úsekov. Jednému predmetu sa venovať približne 20 minút.

      Platí, radšej častejšie a kratšie, než raz a dlhodobo. Dôvodom je to, že intenzita domáceho učenia je vyššia, než v bežných školských podmienkach, kde sú deti v skupine a aj pozornosť učiteľa je rozdelená na celú triedu. V domácom vzdelávaní sa jedná o sústavnú pozornosť „jeden na jedného“.

      Je dôležité vytvoriť pozitívnu atmosféru pri učení – nie je to klišé a platí predovšetkým u detí, ktoré majú s učením ťažkosti. Nezabúdajte deťom prejaviť porozumenie, pretože v domácom vzdelávaní môže by pre dieťa ťažšie, keď vy ako rodičia ste priamym svedkom toho, keď jej/mu niečo nejde.

      Nezabúdajte, že v prípade ťažkostí s domácim vzdelávaním sa môžete obrátiť o radu na odborných zamestnancov našej školy e-mailom na psycholog.zsgorkeho@gmail.com

       

     • INKLULINKA

     • Pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dávame do pozornosti novú platformu Inklulinka #zvladnemetodoma

      https://www.platformarodin.sk/inklulinka/zvladnemetodoma/#bublina-5

      Autori Platformy šikovne zhrnuli všetko, s čím sa rodič (nielen deti so zdravotným znevýhodnením) v aktuálne situácii stretáva.

      Poskytuje odporúčania a odpovede napríklad na to Ako zladiť rôzne potreby väčšieho počtu potomkov..., Ako zvládnuť Home-office aj pri deťoch..., Ako učiť deti nové veci a zručnosti aj pri bežných denných aktivitách...

      Dokonca poskytujú aj odporúčania pre rozvedených rodičov s režimom striedavej starostlivosti a inšpiráciu ako nastaviť fungovanie striedavej starostlivosti v období koronavírusovej epidémie.

      V neposlednom rade na stránke dohľadáte aj stručný prehľad dôležitých linkov z oblasti krízového vzdelávania, psychologického poradenstva, lekárskych služieb, či finančnej podpory rodičov detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Slovensku.

      https://www.platformarodin.sk/inklulinka/zvladnemetodoma/#bublina-5

      V prípade ťažkostí s domácim vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením, sa neváhajte obrátiť aj na odborných zamestnancov našej školy e-mailom na psycholog.zsgorkeho@gmail.com

    • Film pre rodičov a deti
     • Film pre rodičov a deti

     • Tip na film pre rodičov detí s dyslexiou ale aj inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

      JAKO HVĚZDY NA ZEMI

       

      Poučný film o chlapcovi s poruchou učenia, ktorý zobrazuje, s čím sa takéto deti veľmi často potýkajú, či už sú to výrazné problémy s prospechom, sociálnu exklúziu v kolektíve, postupnú stratu motivácie, narastajúce problémy v správaní a záškoláctvo alebo sekundárne rozvinutá porucha pozornosti.

      Film s českými titulkami môžete voľne zhliadnuť na https://www.tarak.cz/jako-hvezdy-na-zemi/?fbclid=IwAR3An5GM1N4WZ-E4nIrZWFSSmykR9nu2pwXpGZhp6jbO6huRuuO2_1rozq8

      -----
    • Počítačová hra - TABLEXIA
     • Počítačová hra - TABLEXIA

     • Umožnime deťom s vývinovými poruchami učenia trénovať pozornosť aj pomocou hry.

      Do pozornosti dávame voľne dostupnú počítačovú hru pre deti na podporu rozvoja kognitívnych schopností – TABLEXIA. Je určená najmä pre deti s vývinovými poruchami učenia - dyslexiou na druhom stupni základných škôl, ale zaujať môže aj iné.

      Deti si pomocou hry môžu rozvíjať pracovnú pamäť, sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, zrakovú pamäť, pozornosť, zrakové rozlišovanie, sluchovú pamäť aj verbálne schopnosti.

      Atraktívnou ju robí detektívna tématika.

      Súčasťou hry je aj Štatistika, ktorá zberá údaje z každej jednej odohranej hry a po pravidelnom hraní si každý hráč môže pozrieť v čom sa zlepšil, a v ktorých oblastiach, by ešte mal trénovať.

      Pokojne hru využite ako zmysluplné vyplnenie prestávok medzi učením.

      Hra je voľne dostupná na stiahnutie zadarma na https://www.tablexia.cz/sk/

    • Ako vysvetliť súčasné dianie našim menším deťom? Ako im vysvetliť, prečo by si mali umývať ruky a nosiť rúško?
     • Ako vysvetliť súčasné dianie našim menším deťom? Ako im vysvetliť, prečo by si mali umývať ruky a nosiť rúško?

     • Predovšetkým pre rodičov predškolákov dávame do pozornosti iniciatívu pražského centra LOCIKA, klinickej psychologičky Mgr. Kláry Veselskej a divadelníčky Mg.A. Alice Čop, ktoré spojili svoje sily a spoločne napísali rozprávku pre deti, ktorá má pomôcť deťom lepšie pochopiť súčasnú situáciu, vyrovnať sa s ňou a vniesť do nej aj trochu humoru. 

      Rozprávku O ZLÉM DRAKU KOROŇÁKOVI A JAK HO VŠICHNI SPOLEČNĚ PORAZILI si môžete stiahnuť tu https://drive.google.com/file/d/1-BMi0fzSdmxU1LsCoSQVNtT0-v62TOZ6/view ;

      Je napísaná v češtine, ale veríme, že šikovný rodič si s tým poradí.

    • Rady pre zvládanie strachu pre deti aj dospelých
     • Rady pre zvládanie strachu pre deti aj dospelých

     • •Snažte sa zachovať si všetky svoje bežné zvyky, kreatívne si rozvrhnúť svoj čas.

      •Môžete cítiť mnoho emócií alebo aj žiadne – je to prirodzená reakcia na stres. Je dobré sa o svoje prežívanie s niekým podeliť, nájsť podporu u druhých a nadhľad.

      •Je možné, že sa horšie rozhodujete alebo sústredíte – aj to je normálny dôsledok stresu.

      •Informácie sú dôležité – sledujte však iba oficiálny zdroj, napríklad stránku Ministerstvo zdravotníctva https://www.health.gov.sk/Titulka.

      •Zvoľte si mediálnu diétu – stačia dva momenty v priebehu dňa, aby ste sa informovali z dobrých zdrojov. ALE nechať sa „odstreľovať“ informáciami je zbytočné, zvyšuje to strach a berie sily.

      •Kým sa smejeme, žijeme... – pozitívny postoj pomáha vám aj vášmu okoliu.

      •Zostaňte vo forme: športujte, pozrite si dobrý film, zachovajte pravidelný dobrý spánok.

      •Uistite svoje deti, že mnoho odborníkov (lekári, zdravotné sestry...) pracuje na tom, aby zaistili starostlivosť chorým. Hovorte spolu o vlne solidarity a skúste spoločne urobiť niečo pre druhých.

      •Riaďte sa všetkými odporučenými hygienickými predpismi.

      •Ak ste v psychickej nepohode, vyhľadajte odbornú pomoc, prípadne sa neváhajte obrátiť s otázkami na psycholog.zsgorkeho@gmail.com

     • Podávanie prihlášok na SŠ

     • Milí rodičia, milí deviataci!

      Keďže sa nám situácia „skomplikovala“, určite máte veľa otázok ohľadom stredných škôl, prihlášok. Posunul sa nám termín podávania prihlášok:

      Z pôvodného termínu podania prihlášky zo strany zákonného zástupcu

      z 10.apríla na 15.mája 2020.

      Tento termín je pre Vás dôležitý.

      Z pôvodného termínu podania prihlášky zo strany školy z 20.apríla na 21.mája 2020.

      Preto Vás prosím, ak ešte chcete zmeniť školu, urobte tak najneskôr do 30. apríla.  Urobte tak telefonicky na mojom tel.č. – 0905 176 959 alebo e-mailom: gazovicka@gmail.com,  každý deň od 8,00 – 12,00 hod.

      Prihlášky budem v priebehu mája spracúvať. Pre tento rok nie je povinné si  prihlášku overiť u lekára, preto nie je potrebné ho navštevovať, ako to bolo po minulé roky.

      Zatiaľ nevieme, ako sa zrealizujú podpisy detí a ich zákonných zástupcov na prihláškach, preto prosím sledujte našu stránku, kde Vám budú ďalšie pokyny oznámené.

      V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte.

      Mgr. Mária Gažovičová

      Výchovná a kariérna poradkyňa 

     • učímenadiaľku.sk

     • https://www.ucimenadialku.sk/

      V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách  v čase epidémie koronavírusu.

     • Poplatky za MŠ a ŠKD - prerušenie

     • Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ)  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3.) a apríl budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia.

      Napríklad: „V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ.

     • Napíšte nám...

     • V prípade problémov s heslom do EduPage, s prihlásením alebo s inými otázkami, využite, prosím, v sekcii KONTAKTY dolu časť NAPÍŠTE NÁM. Odpovieme Vám písomne. Ďakujeme za pochopenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie