• Čo o mne vieš ?

    • Oblasť: Zdravie a protidrogová prevencia

     Autor projektu: Mgr. Miroslav Polakovič

     Projekt je pokračovaním protidrogového projektu - Byť vychovávaný, neznamená, že sme vychovaní...II. časť        

     Cieľ projektu: Cieľom projektu bude hľadať spoločne cesty, ako vhodne komunikovať (rodič – dieťa) hlavne v oblasti protidrogovej prevencie a zdravého životného štýlu. Mnohí rodičia sami nevedia, aké veľké riziká a problémy drogy prinášajú. V projekte sa chceme zamerať najmä na žiakov z vyšších ročníkov druhého stupňa ZŠ, využiť ich prirodzený vplyv na spolužiakov z nižších ročníkov aj v rámci svojich kompetencií v oblasti protidrogovej prevencie. Našimi partnermi v projekte budú aj rodičia žiakov, ktorí by sa vďaka projektu mali viacej dozvedieť o škodlivosti drogy a zamyslieť sa, čo ich deti robia počas ich neprítomnosti alebo keď sú v partii mimo domu.

     Po úspešnom absolvovaní projektových aktivít z predošlého projektu „ Byť vychovávaný, neznamená, že sme vychovaní", sme dali priestor žiakom z vyšších ročníkov  II. stupňa ZŠ, kde sme

     využili ich prirodzený vplyv na spolužiakov z nižších ročníkov. Našimi partnermi boli aj rodičia žiakov, ktorí sa vďaka projektu viac dozvedeli  o škodlivosti drog a samotnej výchove .

     Priebeh jednotlivých aktivít :

     1. V mesiaci september si žiaci pripravovali prezentáciu v Power Pointe pre žiakov z nižších ročníkov pod odborným vedením koordinátora projektu.

     Vypracovanie podkladov, námet na tričko

     2. V mesiaci október prebiehali v triedach samotné prezentácie žiakov z vyšších ročníkov pre  spolužiakov z nižších ročníkov.

     U žiakov z nižších ročníkov prebehlo testovanie pre overenie znalostí z drogovej prevencie, analýza testov

     3. Tvorba nástenky, kde boli aktívni  žiaci 9. ročníka

     4.  Projekt bol zaslaný do súťaže Umenie proti násiliu, kde budú prezentovať žiaci tento projekt

     5. V mesiaci november sú pozvaní rodičia žiakov na besedu so žiakmi z vyšších ročníkov

     6. V mesiaci november  sme boli pozvaní NO Prevencia proti násiliu na konferenciu, ktorá sa uskutočnila 11.11.2015 v Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi, kde sme vyhrali Cenu absolutného víťaza spomedzi 64 súťažných projektov.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie