• BYŤ VYCHOVÁVANÝ, NEZNAMENÁ...

    • V školskom roku 2013/2014 sa na našej škole začal realizovať projekt z oblasti Zdravie a protidrogová prevencia s názvom :

     Byť vychovávaný, neznamená, že sme vychovaní.

     Projekt spolufinancuje Mesto Trnava, jeho autorom aj koordinátorom je Mgr. Miroslav Polakovič, ktorý pri realizácii projektových aktivít spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi a žiakmi II. stupňa ZŠ. Dohľad nad realizáciou projektu má Mgr. Jana Pavlovčíková.

     Cieľom projektu je objektívne informovať žiakov o nebezpečenstve a škodlivosti drogy na ľudský organizmus, oboznámiť ich s ďalšími rizikami ako je kriminalita, delikvencia a prostitúcia v súvislosti s drogovou závislosťou. Naučiť deti, ako povedať drogám NIE !!!

      

     Priebeh jednotlivých aktivít :

     1. v mesiaci september žiaci absolvovali prednášky na tému drogy, prevencia, užívatelia a distribútori drog, legálne a nelegálne drogy... Po nich nasledovala diskusia.

     2. v mesiacoch september - október žiaci písali testy na tému drogy, prevencia a využitie voľného času.

     3. v mesiaci október boli žiakom premietnuté ukážky z dokumentárnych filmov  na tému heroín, metamfetamín a marihuana s odborným výkladom a následnou diskusiou.

     4.v novembri sú naplánované návštevy žiakov a pedagógov v resocializačnom stredisku v Galante – Čistý deň. Žiaci priebežne budú tvoriť plagáty, návrhy na tričko a letáky s protidrogovým zameraním.

     5. projekt bude ukončený besedami v triedach, písaním porovnávacieho testu, analýzou napísaných testov a tvorbou nástenky.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie