• Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov

    • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko

     V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 sme sa zapojili do projektu Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov. Projekt trvá 2 školské roky, od augusta 2012 do júla 2014.

     Ciele a aktivity pripravovaného projektu  vychádzajú  z Odporúčania komisie EU, aby okrem jedného cudzieho jazyka Európskej únie, ktorým sa často hovorí, by sa mal každý občan naučiť aj jeden z jazykov susedných krajín, z úloh definovaných v Regionálnej stratégii  „Jazyková ofenzíva Dolného Rakúska“ a Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky a napomáha rozvíjať pohraničné aktivity v regiónoch Dolného Rakúska a Bratislavského a Trnavského kraja.

     Charakteristika projektu: Projekt zabezpečuje udržateľnosť úspešne realizovaného projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých  (od 1.2.2009 do 30.6.2012).

     Cieľ projektu:

     • nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí v materských školách a na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry,

     • ďalšie vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka,

     • partnerské projekty a výmeny detí, žiakov, pedagógov

      

                                                                                                                                         

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie