Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 711 podpora strav. návykov s DPH 08.03.2011 ŠJ pri ZŠ Trnava
Faktúra 811 strava zamestnanci SF s DPH 14.03.2011 ŠJ pri ZŠ Trnava
Zmluva Dohoda o jednorázovom prenájme priestorov s DPH 25.04.2016 ZO SZZ SKLOPLAST II Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dohoda o zmene nájomnej zmluvy zo dňa 11.1.2016 s DPH 18.01.2016 Patrik Nemček Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 22.01.2016 Občianske združenie Trnavský šermiarsky cech Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 05.02.2016 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Zmluva na organizačno a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Pytagoriády s DPH 23.02.2016 MV SR, Okresný úrad odbor školstva Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 10 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe pre študentov PF TU v Trnave s DPH 25.02.2016 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Zmluva na organizačno a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Matematickej olympiády Z6, Z7, Z8 s DPH 21.03.2016 MV SR, Okresný úrad odbor školstva Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb s DPH 12.04.2016 Dôvera zdrav. poistovňa, a.s. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodávka stravy s DPH 18.04.2016 AKO U MAMY n.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok k poistnej zmluve 5720043704 - Poistenie ProFi s DPH 11.12.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke elektriny s DPH 10.12.2012 Magna E.A. s.r.o.
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a zabezpeční odbornej praxe pre študentov s DPH 03.09.2012 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava
Zmluva Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prípade pre žiakov ZŠ s DPH 25.04.2016 Detská a mládežnícka organizácia TIK TAK Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 19.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2015 s DPH 18.04.2016 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dohoda o jednorázovom prenájme priestorov s DPH 16.05.2016 Spoločenstvo vlastníkov bytov TULIPÁN Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dodatok č.1 o dodávke stravy s DPH 10.06.2016 AKO U MAMY n.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dohoda o jednorázovom nájme učebne ZŠ s DPH 10.06.2016 Aktivity pre deti Ing. Krajčovičová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4952
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie