Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva nájom neb. priestorov ŠJ s DPH 28.01.2011 KST Spartak Trnava
Objednávka s DPH
Zmluva Dodatok č. 12 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedag. praxe pre študentov PF TU v Trnave s DPH 06.03.2017 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva S14T600216 Dodatok k zmluve o odpade s DPH 02.09.2014 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Zmluva WS/2019A18024-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa s DPH 17.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka
Objednávka s DPH
Zmluva OU-TT-0S1-2017/009952 Zmluva na organizačno a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Matematickej olympiády Z6, Z7, Z8 s DPH 21.03.2017 MV SR, Okresný úrad odbor školstva Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva Dohoda o jednorázovom prenájme priestorov s DPH 27.04.2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov TULIPÁN Ing. Krajčovičová riaditeľka
VO: Súhrná správa I. Q 2017 súhrnná správa s DPH 27.04.2017 ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Zmluva 2019-1-SK01-KA101-060181 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ s DPH 12.07.2019 SAAIC Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ing. Krajčovičová riaditeľka
Zmluva OU-TT-OS1_2017/007345 Zmluva na organizačno a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Pytagoriády s DPH 28.02.2017 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
Objednávka s DPH
Zmluva Prenájom telocvične s DPH 23.01.2017 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta Trnava Ing. Krajčovičová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4952
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie